Szczepienie dzieci. Tak czy nie?

Szczepienie dzieci. Tak czy nie?

Szczepienie dzieci wywołuje wiele kontrowersji. Rośnie liczba rodziców, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Zachodniej, którzy odmawiają szczepienia swoich pociech. To trudny temat, w szczególności, że w ostatnich latach tylko zwiększyła się liczba szczepionek, w większości płatnych. Kiedy jedni wolą nie ryzykować, drudzy wzdrygają się przed wszczepieniem dziecku bakterii w pierwszych latach życia, również z groźnymi składnikami, takim jak rtęć. Kto ma rację. Szczepić dzieci czy nie?

Szczepić dzieci czy nie?

Na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie rodzice. Zanim podejmiemy decyzję, warto zdobyć rzetelną wiedzę na ten temat, sprawdzić badania i poczytać fakty, zapoznać się z bilansem zysków i strat. Konieczne jest dokładne przestudiowanie zawartości każdej szczepionki, sprawdzenie jej skuteczności i możliwych powikłań. Wiele chorób, na które szczepi się dzieci nie występuje już w Europie. Warto pamiętać, że nie ma obowiązku szczepienia. Możesz je też wykonać w każdym momencie – np. poczekać, aż układ odpornościowy dziecka rzeczywiście się rozwinie.

Czy szczepienia dzieci są obowiązkowe?

W naszym kraju jest lista obowiązkowych szczepień dla dzieci. Uchylenie się od nich grozi konsekwencjami prawnymi – najpierw jest to seria upomnień, następnie jednorazowa grzywna w wysokości od 200-500 złotych. W praktyce w Polsce było już kilka wygranych przez rodziców rozpraw w tej sprawie. Ustawa: z art. 5.1. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Cytat: “Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do: 1) poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań; 2) poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych”.

 

Szczepienia dzieci obowiązkowe w Polsce

Po urodzeniu:

Obowiązkowe: WZW B, gruźlica

2 miesiąc

Obowiązkowe: WZW B, DTP (szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi)

3/4 miesiąc

Obowiązkowe: DTP, polio

5 miesiąc

Obowiązkowe: DTP, polio

6/7 miesiąc

Obowiązkowe: WZW B, polio

12 miesiąc

Obowiązkowe: gruźlica (przy braku blizny)

13/14 miesiąc

Obowiązkowe: odra, świnka, różyczka

Zalecane: ospa wietrzna

16/18 miesiąc

Obowiązkowe: DTP, polio

Zalecane: WZW A, Hib, pneumokoki

6 rok

Obowiązkowe: DT, polio

Zalecane: WZW A

7 rok

Obowiązkowe: odra, gruźlica

Zalecane: świnka, różyczka

11 rok

Obowiązkowe: polio

12 rok

Obowiązkowe: gruźlica (poujemnej próbie tuberkulinowej)

13 rok

Obowiązkowe: różyczka (dla dziewcząt nieszczepionych wcześniej szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce)

Zalecane: różyczka (dla chłopców – jeśli nie byli wcześniej szczepieni szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce)

14 rok

Obowiązkowe: DT, WZW B (jeśli dziecko nie było szczepione wcześniej)

 

Argumenty za

Osoby będące za wykonywaniem szczepień argumentują swoją decyzję przede wszystkim historią – szczepienia uratowały nas przed groźnymi epidemiami i pozwoliły na opanowanie wielu chorób. Większość z nas była szczepiona w dzieciństwie i dziś jest zdrowa, nie zaszkodziły więc im szczepienia. Odmawiając dziecku szczepienia i pozwalając przebyć różne choroby narażamy je na ryzyko, że przeżyje je gorzej niż rówieśnicy i będzie problematyczne w wyleczeniu. Z drugiej strony takie powikłania występują również u dzieci szczepionych.

 

Argumenty przeciw

Przeciwnicy szczepienia mówią o wielu powikłaniach poszczepiennych – m.in. o zapaleniu opon mózgowych, ADHD, alergii czy autyzmu. Skład szczepionek również jest daleki od zdrowego – zawierają m.in. 125 razy większą dawkę rtęci niż jest dozwolona u osób dorosłych, aluminium, substancji oleistych, formaliny itd. Ponadto większość chorób, na które szczepi się dzieci, nie są groźne i nie pojawiają się w Europie. Niektóre dzieci w ciągu 4 miesięcy życia są szczepione nawet 19 razy. Nic dziwnego, że może to budzić obawę.

Decyzję na temat szczepień warto przeanalizować ze swoim lekarzem i wybrać takie, które są najbardziej niezbędne i niosą ze sobą najmniejsze ryzyko powikłań. Każdy rodzic musi z pełną świadomością podjąć tą decyzję samodzielnie, z najlepszą dostępną wiedzą. Niezależnie od decyzji, warto nie atakować innych rodziców, nawet, jeśli oni postanowili inaczej. Każdemu rodzicowi zależy na zdrowiu swojego dziecka i robi to, do czego ma przekonanie. Niezależnie od tego, czy wierzymy w lobby farmaceutyczne, czy uważamy, że szczepionki jeszcze nikomu nie zaszkodziły – podejmijmy tą decyzję tylko dla siebie. Każda strona może się mylić.